NHÀ ĐẦU TƯ TỪ VƯƠNG QUỐC ANH KỲ VỌNG THAM GIA PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI VIỆT NAM

Nhiều doanh nghiệp Vương quốc Anh đang bày tỏ sự quan tâm tích cực đến hợp tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo nói chung và điện gió nói riêng tại Việt Nam, kỳ vọng lớn vào những cơ chế hỗ trợ dài hạn và đơn giản hóa quy trình cấp phép, phê duyệt từ phía nhà nước.

Phát biểu tại buổi Đối thoại về Năng lượng Tái tạo giữa Vương quốc Anh và Việt Nam chiều 24/2/2021 tại Hà Nội, ông Gareth Ward – Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho biết, năng lượng sạch đang vươn lên là xu hướng toàn cầu, khi mà mỗi 1 USD đầu tư cho năng lượng sạch giúp thu lại tới 3 – 8 USD. 

Năm 2015, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nêu rõ mục tiêu “Tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc tăng từ khoảng 35% vào năm 2015 tăng lên khoảng 38% vào năm 2020; Đạt khoảng 32% vào năm 2030 và khoảng 43% vào năm 2050”. Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành nhiều cơ chế khuyến khích phát triển điện gió, điện sinh khối, điện từ chất thải rắn và điện mặt trời.

Theo ông Hoàng Tiến Dũng – Cục trưởng Cục Điện lượng và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, những quyết sách này của Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tiềm năng các nguồn thủy điện lớn đã cơ bản khai thác hết, nguồn nhiệt điện than gặp khó khăn trong huy động vốn do các cam kết liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, nguồn nhiệt điện khí có giá thành còn cao và phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới.
Số liệu tại Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) cho thấy, tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam lên tới 855GW, trong đó đáng kể nhất là điện mặt trời (khoảng 434GW) và điện gió (khoảng 375GW, gồm điện gió mặt đất 217GW, điện gió ngoài khơi 158GW).

Riêng lĩnh vực điện gió ngoài khơi đang bắt đầu nhận được hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ các nước, Ông Nguyễn Ninh Hải – Trưởng Phòng Năng lượng tái tạo, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thông tin thêm
Ông cũng cho biết, Bộ Công Thương hiện đang tiến hành phối hợp với một số tổ chức nghiên cứu, đánh giá toàn diện về phát triển điện gió ngoài khơi, một lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam, để từ đó có sự so sánh, phân tích và tham mưu cơ chế hỗ trợ nếu cần

Theo ông Bùi Vĩnh Thắng – Giám đốc Đối ngoại Mainstream Việt Nam, vấn đề quy hoạch và các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước rất quan trọng đối với nhà đầu tư lĩnh vực điện gió nói chung cũng như điện gió ngoài khơi nói riêng. 
“Chúng tôi mong Việt Nam tăng cường tính minh bạch, rõ ràng và ổn định của chính sách trong dài hạn, từ đó nhà đầu tư sẽ dễ dàng phân tích, tính toán chi phí điện quy dẫn nhằm có sự so sánh với các phương án đầu tư khác, đặc biệt là biểu giá FIT”, ông Benjamin Dubas – đại diện Lightsource BP cho hay.
Chia sẻ với những lo lắng của các nhà đầu tư, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng cho biết, việc áp dụng giá FIT thời gian qua nhằm khuyến khích phát triển các loại hình năng lượng tái tạo ở giai đoạn đầu của Việt Nam. Mặt khác, nhờ vào sự phát triển của công nghệ, giá thành điện mặt trời, điện gió hiện đã giảm nhiều. Do vậy, cơ chế giá FIT sẽ không duy trì trong thời gian dài, dần thay vào đó là cơ chế đấu thầu cạnh tranh.
Cùng với đó, Quy hoạch điện VIII đang trong quá trình hoàn thiện sẽ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, trên cơ sở cân đối giữa các nguồn điện và đảm bảo vấn đề truyền tải giữa các vùng miền. 

Đại diện Bộ Công Thương hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Anh trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và đặc biệt là điện gió ngoài khơi, lĩnh vực mà Anh đã có nhiều kinh nghiệm phát triển, Việt Nam có tiềm năng và mong muốn thúc đẩy phát triển

Đến cuối năm 2020, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo đạt 25% tổng công suất toàn hệ thống 69.000MW của Việt Nam. Trong đó, điện mặt trời nổi và điện mặt trời mặt đất có 148 dự án, công suất lắp đặt trên 8.800MW; Điện mặt trời mái nhà có hơn 100.000 dự án, công suất lắp đặt gần 9.300MW; Điện gió có 11 dự án, công suất lắp đặt 511MW

___________________________________________________________________________________________________________________

Investors from the UK were showing significant interest in investing in renewable energy projects in Vietnam, especially wind power, expecting the Vietnamese Government to introduce long-term support policies as well as simplification of procedures for project implementation.

Investors from the UK were showing significant interest in investing in renewable energy projects in Vietnam, especially wind power, expecting the Vietnamese Government to introduce long-term support policies as well as simplification of procedures for project implementation.
British Ambassador to Vietnam Gareth Ward said at the UK – Vietnam Renewable Energy Dialogue on Wednesday that clean energy was becoming a global trend, adding that every 1 investment USD in clean energy would help generate from 3-8 USD.

The Vietnamese Government in 2015 approved the renewable energy development strategy to 2030 with a vision to 2050 which aimed to increase the percentage of renewable power from 35 percent in 2015 to 38 percent in 2020 and 43 percent in 2050.
The Government also introduced incentive policies to encourage the development of wind power, biomass energy, energy from waste and solar power.

Hoang Tien Dung, Director of the Ministry of Industry and Trade’s Electricity and Renewable Energy Authority, said developing renewable energy was important in the context that sources for hydropower were being exhausted, thermopower was limited due to commitments to global climate change and gas-fired power had high production costs.

According to the draft national power development planning for 2021-30 period with a vision to 2045, Vietnam had large potential for renewable energy development which was estimated to amount up to 855GW, mostly solar power (434GW), and wind power (375GW). The potential for off-shore wind power was estimated at 158GW.
Off-shore power was attracting increasing interest from foreign organisations and investors, Nguyen Ninh Hai, Head of the Renewable Energy Department under the Electricity and Renewable Energy Authority, said.
Hai said that as off-shore wind power was a new thing to Vietnam, the Ministry of Industry and Trade was cooperating with some research organisations to have a comprehensive evaluation about the off-shore wind power development potental in the country.

Bui Vinh Thang, Director of Mainstream Renewable Power Vietnam, said that the Government’s planning and policies played a very important role for renewable energy investors, especially in wind power and off-shore wind power.
Benjamin Dubas, a representative from Lightsource BP, said that renewable energy investors expected the transparency and stability of policies in the long term to invest in Vietnam, especially feed-in tariffs (FIT).
According to Dung, FIT pricing was applied to accelerate investment in renewable energy in the first stage in Vietnam but this mechanism would not be maintained for a long period and be replaced by competitive bidding when the technology development helped push down prices of solar and wind power.
He added that the national power development planning which was being completed would give priority to renewable energy on the basis of ensuring balance of power sources and the power transmission between regions.

The ministry expected to continue receiving support from the UK in renewable energy, especially off-shore wind power which the UK had experience in and Vietnam had large potential.
By the end of 2020, the total renewable energy output accounted for around 25 percent of the total output worth 69,000MW of the Vietnam’s power system. There were 148 solar power projects with a total capacity of more than 8,800MW, 100,000 rooftop solar power projects with a total capacity of 9,300MW, and 11 wind power projects with a total capacity of 511MW.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo